Назад

Нео

   дуб сомона             венге магия

          

Ширина Х высота Х глубина


витрина 1-но дверная      540х2010х380      ц. 3429 грн.

витрина 2-х дверная        1070х2010х380    ц. 5175 грн.

витрина с пеналом           840х2010х380      ц. 4248 грн.

пенал                                 50х2010х0520      ц. 2242 грн.

шкаф 2-х дверный           1000х2010х520     ц. 3880 грн.

библиотечка                     1070х2010х520     ц. 3651 грн.

тумба ТВ                          1000х50х50           ц. 2470 грн.

тумба ТВ                          1500х50х50           ц. 3175 грн.

комод                                740х990х380         ц. 2654 грн.
комод                                1000 х 900 х 380   ц. 2559 грн.

комод-бар                         1300х1260х380     ц. 5848 грн.

навесная антресоль         1200х600х310       ц. 1937 грн.

навесная секция               900х360х310        ц. 1492 грн.

полка навесная                 900х320х200        ц. 1016 грн.

стол                                   1200х760х600      ц. 1715 грн.

тумба под стол                 400х720х460        ц. 1746 грн.

кровать 2-х сп.(1.60 х 2.0) 2060х1730х710  ц. 3397 грн.

тумба прикроватная         500х500х380        ц. 1353 грн.